De positie van de werkgever inzake aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Het onderwerp aansprakelijkheid bedrijfsongeval kan nogal eens tot discussie leiden. Wanneer is de werkgever aansprakelijk en wanneer de werknemer? Want een ongeluk zit een klein hoekje. Een werknemer kan uitglijden op een gladde vloer, struikelen over rommel maar ook zelf onvoorzichtig zijn tijdens het werk. De aansprakelijkheid bedrijfsongeval is ervan afhankelijk of de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen en alle redelijke maatregelen heeft genomen om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als hij dat heeft gedaan ligt de aansprakelijkheid niet bij hem. Dan wordt het ongeval veroorzaakt door domme pech of doordat de werknemer zelf roekeloos te werk is gegaan.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval is een rechtelijke beslissing

Bedrijfsongevallen zijn ongevallen die gebeuren tijdens werktijd. Het maakt niet uit of dat tijdens het productieproces in het bedrijf is, tijdens een pauze, als de werknemer onderweg is of tijdens een personeelsuitje. Als een werknemer op naar huis een ongeluk krijgt wordt dat niet een bedrijfsongeval genoemd. Bij bedrijfsongevallen in bedrijven waarin de werkgever zijn zorgplicht heeft vervuld ontstaan soms conflicten over de aansprakelijkheid. Vooral als er een vermoeden is van roekeloos gedrag van de werknemer. De aansprakelijkheid bedrijfsongeval is in die gevallen vaak een rechterlijke beslissing.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Wat ook de oorzaak is van een ernstig bedrijfsongeval; je moet als werkgever altijd een aantal stappen zetten om de afwikkeling op een goede manier te laten plaatsvinden. Ten eerste maak je een duidelijk omschrijving van hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. Leg uit wat er is gebeurd, wat de oorzaak is van het ongeval en welke maatregelen er waren genomen om de risico’s te beperken. Stap 2 is een melding bij de Arbeidsinspectie. Die beslist of de aansprakelijkheid bedrijfsongeval nader moet worden onderzocht. Als laatste moet het ongeval worden gemeld bij de verzekeraar.