Advocaat nodig voor een bezwaarschrift?

uitkering stopgezet

Ineens van de een op de andere dag wordt je uitkering stopgezet, geen inkomen meer om te leven en de vaste lasten te betalen. Wanneer je een uitkering hebt van het UWV kan dit ook jou gebeuren, gelukkig zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Op de website van advocaatuitkeringen.nl kom je in contact met gespecialiseerde advocaten, om in beroep te gaan tegen de beslissing van het UWV. Een goed onderbouwd bezwaarschrift is een essentieel onderdeel, opgesteld door een professional.

uitkering stopgezet

Ingrijpende gevolgen

Het is niet vreemd wanneer je uitkering stopgezet is dat je in paniek raakt, ook in deze omstandigheden is het belangrijk dat je helder blijft denken en de goede weg bewandeld. Advocaatuitkeringen.nl is er namelijk om jou op professionele wijze bij te staan, niet alleen door een bezwaarschrift te maken maar ook door je bij te staan tijdens een zitting. Zij hebben namelijk ervaring met het behandelen van UWV zaken, en weten een goed bezwaarschrift op te stellen met gegronde redenen waarom de beslissing van het UWV niet correct is. Dit is vaak het begin van een oplossing bij verschillende overheidsinstanties, ook wanneer je geen inkomen hebt heb je recht op een advocaat.

Gratis advies

Het is belangrijk zodra je de brief binnen hebt gehad van het UWV met de beslissing dat je uitkering stopgezet is, dat je een advocaat in de hand neemt. Deze kan je namelijk uitleggen wat de vervolgstappen zijn die er eventueel genomen kunnen worden, een bezwaartermijn kan variëren van 2 tot 6 weken waarin je bezwaar kan maken. Houd deze termijn in de gaten, zodat je niet te laat bent om bezwaar in te dienen. Deze termijn is wettelijk, onderneem direct actie door naar advocaatuitkeringen.nl te gaan.